CSO Perseus

Perseus is een vol-automatische non-contact endotheelcamera. Het toestel levert snel beelden van hoge kwaliteit en met een hoog contrast.

Loepzuivere metingen
Perseus is uitgerust met een aantal fixatiepunten waarmee deze metingen kunnen worden uitgevoerd. De digitale CCD camera met touchscreen stelt Perseus in staat het oog van de patiënt automatisch te volgen en te focussen.