CSO Perseus

Perseus is een vol-automatisch non-contact endotheelcamera. Het toestel levert snel beelden van hoge kwaliteit met een hoog contrast.

Perseus is uitgerust met een aantal fixatiepunten waarmee deze metingen kunnen worden uitgevoerd. De digitale CCD camera stelt Perseus instaat het oog van de patiënt automatisch te volgen en te focussen.