Quantel Medical ABSolu(S)

Quantel Medical heeft een beslissende sprong voorwaarts gemaakt met een nieuwe ringvormige technologie met 5 ringen in een 20 MHz-sonde. De aldus verkregen beelden zijn spectaculair, omdat het gehele oog nu zichtbaar is met een uitzonderlijk detailniveau.

Het principe bestaat erin om afwisselend geluidsgolven uit te zenden door 5 concentrische transducers die zich in een enkele sonde bevinden. De standaard A-mode maakt diagnose en opvolgen van tumorlaesies, diagnose en differentiatie van Ablatio Retina vs. achterste loslating van het glasvocht en de diagnose van de ziekte van Graves mogelijk.

Product QUANTEL MEDICAL

Uw voordelen

  • Toename van de scandiepte met 70%, hierdoor is visualisatie van het gehele oog mogelijk.
  • Gehandhaafde uitmuntende resolutie van anterieur tot posterieur
  • Gebruiksvriendelijke en logische software
  • De nieuwe UBM-technologie maakt het mogelijk de voorste oogkamer, de structuren achter de iris tot en met het voorste lenskapsel in beeld te brengen.
  • De 20 Mhz-sonde bezit een “motion-sensor” (= bewegingssensor), die het mogelijk maakt de locatie van de scan weer te geven in een oculair diagram